Światowy Dzień Modlitwy
* 6 marca 2015 r. *Pierwszy piątek marca jest co roku okazją do spotkań chrześcijańskich i modlitwy w intencji kobiet wybranego kraju. Nabożeństwa odbywają się na całym świecie od Australii po Alaskę a drogowskazem jest słońce. Wszystko zaczęło się w USA.Na zdjęciu jest Mary Ellen James z dziećmi. Jej zawdzięczamy Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Ta pobożna kobieta, matka siedmiorga dzieci była bardzo odważną kobietą. Jej wnuczka mówiła „Babcia nie dała się powstrzymać, kiedy uważała, że coś musiało ulec zmianie.” A to coś to były losy tysięcy ludzi, którzy wyemigrowali z Azji i Europy, i którzy mieli bardzo ciężkie życie. Nie mogli znaleźć pracy i mieszkali w bardzo trudnych warunkach. Mary Ellen James wezwała do jednego wspólnego dnia modlitwy i do działania. Miała na myśli USA i inne kraje, przez które podróżowała i miejscami pracowała. I natrafiła na otwarte serca.Dwie baptystki Helen Barett Montgomery i Lucy Waterbury Peaboy przyjęły te idee. I one podróżowały jako misjonarki, widziały inne kraje, jednak wspaniałości nie zachwycały ich. One zaglądały za kulisy i widziały biedę i nędzę w różnej postaci. Znalazły wszędzie kobiety, które tak jak te z Ameryki modliły się o lepszy los życia. Obie baptystki chciały wprowadzić Światowy Dzień Modlitwy. Przez misję werbowały dla tej idei. Podkreślały i zasilały starania Mary Ellen. Przede wszystkim pomoc dla kobiet, które nie umiały czytać ani pisać, którym zabroniono się w ogóle uczyć. Już pierwsze kolekty umożliwiły dziewczynom uczęszczać do szkoły i kształcić się.

Dzień 6 marca 2015 r. przeznaczono na modlitwę za kobiety mieszkające na Wyspach Bahama. Hasło nabożeństwa „Czy wiecie co wam uczyniłem?” odwołuje się do Ewangelii opisującej umycie nóg przez Jezusa swoim uczniom. Liturgię nabożeństwa ułożyły chrześcijanki z Bahamów. Przewijają się w niej dziękczynienia za piękno przyrody archipelagu oraz prośby aby Jezus nauczył nas na swój wzór bezwarunkowej miłości do Boga i każdego człowieka.

W Łodzi nabożeństwo ekumeniczne ŚDM odbyło się w Cerkwi Prawosławnej p.w. św. Olgi. Prowadził je ks. proboszcz Eugeniusz Fiedorczuk a śpiewał na głosy chór parafialny. Bardzo ciepłe przyjęcie prawosławnych sióstr i braci miało dalszy ciąg poza kościołem. W sali parafialnej przybliżono ideę Światowego Dnia Modlitwy, pokazano prezentację na temat Wysp Bahama i poczęstowano pysznościami wg receptury z Wysp Bahama.

Materiały modlitewne i biblijne na tegoroczny Światowy Dzień Modlitwy

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. J.Z.


 marzec 2015

Z życia Kościoła | Ekumenia