Ekumeniczne nabożeństwo
w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan
w naszej Parafii w Łodzi
* 19 stycznia 2016 r. *„Wezwani by ogłaszać wielkie dzieła Pana” - hasło pochodzące z pierwszego listu św. Piotra wybrała Łotwa na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przyjaciele w Chrystusie gromadzący się razem na nabożeństwach o jedność dziękowali Bogu za naszą chrześcijańską godność i powołanie opisane w słowach św. Piotra: „Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem (Bogu) na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.” W dniu 19 stycznia 2016 r. w naszej parafii modlili się duchowni i wierni różnych konfesji. Nabożeństwo prowadził proboszcz Parafii w Łodzi- biskup Włodzimierz Jaworski. Naukę wygłosił kapłan Kazimierz Kaczmarski - proboszcz z Parafii Stryków w oparciu o słowa z Ewangelii św. Jana 15,9-15 dotyczące trwania w Bożej miłości i wzajemnej radości.

J.Z.

Galeria zdjęć:


fot. J.Z.


 styczeń 2016

Z życia Kościoła | Ekumenia