Światowy Dzień Modlitwy
* 3 marca 2017 r. *„Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy”

Pierwszy piątek marca to symboliczny dzień dla kobiet. Jest to czas corocznych spotkań modlitewnych. Już od 130 lat chrześcijanki z całego świata gromadzą się na wspólnej modlitwie w intencji bezbronnych oraz pokrzywdzonych z różnych państw. W dniu 3 marca 2017 roku w parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Św. Mateusza w Łodzi odbyło się ekumeniczne spotkanie w ramach Światowego Dnia Modlitwy.

W liturgii uczestniczyły przedstawicielki wyznań figurujących w Łódzkiem m.in. luterańskiego, prawosławnego, mariawickiego, rzymskokatolickiego i polskokatolickiego. Nasz Kościół reprezentowały Jadwiga Znajdek, Judyta Kin, Maria Dewicka oraz Wanda Kubik. Obecna była także siostra Pelagia Jaworska, która przez wiele lat brała aktywny udział w organizacji ŚDM na terenie Łodzi.

Materiały na tegoroczne obchody ŚDM przygotowały mieszkanki Filipin. To właśnie o ich pokój sprawowano nabożeństwo.„Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy”- stało się hasłem przewodnim naszych modlitw.

Naukę wygłosiła pani Renata Makula, żona ks. Michała Makuli, proboszcza luterańskiej parafii, w której odbyła się uroczystość.

Po uroczystości odbyła się agapa. Zgromadzeni uczestnicy wydarzenia mogli posilić się podczas toczonych rozmów.

Dzięki nabożeństwom Światowego Dnia Modlitwy zbliżamy się do ludzi różnych tradycji wyznaniowych oraz kultur. Wspólne obcowanie, nabożeństwa z osobami z innych Kościołów przypominają nam, że jesteśmy jedną rodziną, dziećmi Jezusa Chrystusa. Niech łączy nas wiara w Jedynego Pana i Zbawiciela, a Duch Święty umacnia nas w dalszym realizowaniu ogólnochrześcijańskich przedsięwzięć.

Bartłomiej Brzeziński

Galeria zdjęć:


Fot. Bartłomiej Brzeziński


 marzec 2017

Z życia Kościoła | Ekumenia