Ekumeniczne nabożeństwo
w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan
w naszej Parafii w Łodzi
* 20 stycznia 2017 r. *Pojednanie-miłość Chrystusa przynagla nas

W dniu 20 stycznia 2017 roku w mariawickiej świątyni przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył bp M. Włodzimierz Jaworski - ordynariusz Diecezji śląsko-łódzkiej oraz proboszcz parafii łódzkiej.

Pośród duchownych obecni byli: pastor prezbiter Okręgu Centralnego Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów), ks. Andrzej Lewiński- proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu( Kościół Rzymskokatolicki), ks. Marcin Undas - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu, ks. Jacek Zdrojewski- proboszcz Parafii św. Rodziny (Kościół Polskokatolicki), ks.Tadeusz Weber - proboszcz Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej ( Kościół Rzymskokatolicki), duchowni mariawiccy: bp M. Bernard Kubicki, kpł. M. Szczepan Orzechowski, kpł. M. Kazimierz Kaczmarski oraz liczni bracia franciszkanie z Łagiewnik koło Łodzi i klerycy z Archikatedry łódzkiej. Liturgia uroczystości miała bardzo podniosły nastrój dzięki szacownym gościom, charakterowi nabożeństwa i zaangażowaniu wokalno-instrumentalnemu chóru i orkiestry parafialnej.

Homilię wygłosił bp M. Bernard Kubicki. „Dla pełnego poznania, zjednoczenia i zrozumienia innych należy przezwyciężyć wiele podziałów i różnego rodzaju uprzedzeń(...) Każdy krok w kierunku pojednania chrześcijan może okazać się milowym. Do zbliżenia doszło wśród wielu narodów, organizacji oraz samorządów. Czy świeckie idee mają mieć większą jedność niż ta wynikająca z Ewangelii? (...) Jest to droga, u której podstaw leży miłość. Miłość mimo gniewu i nienawiści jest łaskawa i wybaczająca także wobec ludzi różnych wyznań. Nasza założycielka Święta Maria Franciszka tak mówiła: Jak nadzieja w przyjście Mesjasza Króla zawiodła żydów, wiara w dogmaty rozdzieliła narody, tak miłość zjednoczy wszystkich.” - mówił biskup.

W tym roku na temat przewodni Tygodnia Modlitw o Jedności Chrześcijan wybrano tekst pochodzący z 2 listu do Koryntian- „Pojednanie-miłość Chrystusa przynagla nas.” ( por. 2 Kor 5, 14-20). Jako ludzie podzieliliśmy się na ziemi na różne wspólnoty religijne, ale wszyscy pochodzimy od tego samego Boga. Jesteśmy wezwani do pojednania, a kto czyni to szczerze jest przynaglony miłością Syna Bożego.

Korzenie mariawickiej działalność ekumenicznej sięgają początku powstania naszego ruchu religijnego. Rozpoczęliśmy wwówczas współpracę z Kościołami zrzeszonymi w Unii Utrechckiej, a także z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym. Mariawici są jednymi z założycieli Polskiej Rady Ekumenicznej. Nasza Najdroższa Mateczka nawoływała nas do nawiązania braterskich stosunków z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Św. Maria Franciszka zalecała modlitwę o pojednanie wyznawców Chrystusa, nawet tych pozostających pod zewnętrzną władzą Rzymu, mimo że sama jedność z papiestwem jest niemożliwa. „Głównym fundamentem zjednoczenia Kościołów, powinna być wiara i cześć dla Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza. Każdy Kościół niech zachowuje zwyczaje, modły i nabożeństwa i niech drugiemu swoich praktyk religijnych nie narzuca. We wszystkim niech będzie miłość, w rzeczach niekoniecznych do zbawienia - wolność, a w koniecznych jedność”.

Z samych Objawień Dzieła Wielkiego Miłosierdzia wiemy, że Pan Jezus złączy wszystkich swych sług wewnętrznie, a później zewnętrznie. Módlmy się o wypełnienie Woli Bożej. Na koniec nabożeństwa Ojciec Biskup M. Włodzimierz dziękując za liczne przybycie zarówno duchownym, jak i wiernym braciom i siostrom z zaprzyjaźnionych Kościołów odniósł się do słów Ewangelii wg Św. Jana "Jeżeli nie miłujesz brata, którego widzisz, jakże możesz miłować Boga, którego nie widzisz?"(1 J 4,20) . Pamiętajmy o tym cennym przekazie płynącym z Pisma Świętego, tej świętej Księgi, która łączy wszystkich chrześcijan. Odwołujmy się do niej podczas modlitwy, ale także w naszym codziennym życiu.

Bartłomiej Brzezinski

Galeria zdjęć:


fot. J.Z.


 styczeń 2017

Z życia Kościoła | Ekumenia