Nabożeństwo Biblijne


" Śpiewajcie Panu..." (Psalm 9,12)

13. maja o godz. 18.00 w kościele mariawickim p.w. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 27, odbyło się centralne Nabożeństwo Biblijne zorganizowane przez oddział regionu łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Ekumeniczne Dni Biblijne to pomysł Towarzystwa Biblijnego, które organizuje dni poświęcone Biblii już od dziesięciu lat. Nabożeństwa ekumeniczne z okazji tej trwają cały maj i odbywają się w różnych kościołach na terenie całego kraju. Każdego roku Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne przygotowuje inny Kościół. 

Na Świecie ludzie rozmawiają ponad 6500 językami. Do tej pory Biblię przetłumaczono na 1000 języków. Naszym zadaniem jest dostarczenie Słowa Bożego wszystkim chcącym z nim obcować we własnym, narodowym języku - powiedziała w trakcie nabożeństwa, Małgorzata Platajs, dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Pismo Święte to księga dla wszystkich, nie tylko dla wybranych - mówił ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jestem szczęśliwy, że po wielu latach wspólnych prac mamy już w Polsce ekumeniczny przekład Pisma Świętego, to bardzo ważne - powiedział gospodarz Nabożeństwa, bp M. Ludwik Jabłoński.
 Małgorzata Platajs, dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce

-Triumf Słowa Bożego, zwycięstwo Biblii, święto wielbicieli i przyjaciół Pisma Świętego.

- Fundamentem każdego Kościoła chrześcijańskiego jest Jezus Chrystus. Jego słowami posługujemy się w każdym nabożeństwie. Skąd więc idea Święta Biblii? Chodzi o pokazanie, że mimo wielu różnic łączy nas słowo Chrystusa- powiedziała dyrektor M. Platajs w trakcie łódzkiego Nabożeństwa Biblijnego i dodała - Pismo Święte jest dla nas mocą, siłą, drogą do zbawienia. Na Świecie jest 140 Towarzystw Biblijnych działających w ponad 200 państwach. Ludzie na całym Świecie posługują się ponad 6500 językami. Biblia została do tej pory przetłumaczona na około 1000 z nich. I dlatego przed nami stoi jeszcze ogromne zadanie. Przetłumaczenie Biblii na pozostałe języki, tak aby każdy wierny mógł modlić się w swoim ojczystym języku. Chodzi także o to, aby Biblia była jedna, miała charakter ekumeniczny. To bardzo ważne i myślę, że z Bożą pomocą uda nam się ten cel zrealizować.


prof. Zachariasz Łyko z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wygłasza homilię
- To zaszczyt dla mnie być w Waszej świątyni. Z radością jechałem na to spotkanie, spotkanie z ludem bożym - mówił na początku swojego kazania ks. prof. dr hab.  Z. Łyko z ChAT w Warszawie, reprezentujący Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Ksiądz profesor wspomniał dalej o wielkiej przyjaźni do przedstawicieli Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i bezpośrednio do bp. M. Ludwika Jabłońskiego, z którym od dziesięciu lat współpracuje nad przekładem ekumenicznym Biblii.
W swoim kazaniu ks. prof. Łyko odniósł się do przesłania wypływającego z drugiego Listu św. Pawła do Tymoteusza, listu pisanego z rzymskiego więzienia, listu będącego swoistym testamentem apostoła. 
-Pismo Święte to księga dla wszystkich! To nie jest księga tylko dla kapłanów, uczonych, teologów ale dla wszystkich! - mówił ks. profesor i kontynuował - Także dla najmłodszych, dla dzieci. Biblia jest bowiem tak napisana, że trafia nie tylko do naszych umysłów, ale także, a może przede wszystkim, do naszych serc. Dlatego jest zrozumiała przez wszystkich, dla których objawia prawdę. Biblia jest dla wszystkich!
Ks. profesor mówił dalej także o innych rolach i znaczeniach Pisma Świętego. Według niego to nie tylko księga objawiająca prawdę o Bogu, ale także księga pożyteczna, ucząca życia w harmonii ze światem i Bogiem, pozwalająca dążyć do doskonałości. To także treści, które pomagają nam ludziom w naszym własnym uczłowieczeniu, uszczęśliwieniu i wreszcie w naśladowaniu samego Jezusa Chrystusa.

- Jestem szczęśliwy, że właśnie w naszym Kościele może odbyć się to święto, w którym uczestniczy tylu wielbicieli Pisma Świętego, przyjaciół Biblii, że w naszym ekumenicznym zgromadzeniu biblijnym bierze udział tak wielu przedstawicieli różnych kościołów - powiedział na zakończenie Centralnego Nabożeństwa Biblijnego dla regionu łódzkiego bp  M. Ludwik Jabłoński i dodał - Kościół Starokatolicki Mariawitów już w latach 20-tych ubiegłego wieku wydał własne tłumaczenie Pisma Świętego i jeden z egzemplarzy tego tłumaczenia z 1928 r. właśnie teraz leży na naszym ołtarzu. Ten egzemplarz był w moim domu rodzinnym i był czytany w naszej rodzinie. I to była moja pierwsza szkoła biblijna. Mam nadzieję, że wśród wiernych wszystkich kościołów jest wielu takich ojców i matek jak moi rodzice, czytających i szerzących Słowo Boże. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczyniają się do szerzenia Słowa Bożego.

W trakcie Nabożeństwa Biblijnego w zebrano ofiarę, która w całości została przeznaczona na sfinansowanie bezpłatnych egzemplarzy Pisma Świętego dla osób potrzebujących Słowa Bożego.

(tb)

od lewej: prof. Rafał Leszczyński (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. rektor Adam Kleszczyński (Kościół Ewangelicko-Metodystycznego), dyrektor Małgorzata Platajs (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Stanisław Muchewicz (Kościół Polskokatolicki), ks. M. Szczepan Orzechowski oraz ks. M. Kazimierz Kaczmarski (Kościół Starokatolicki Mariawitów)

 

od prawej: ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) , bp M. Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów), ks. dr Adam Dąbrowski (Kanclerz Kurii, przedstawiciel Metropolity łódzkiego abp. W. Ziółka), ks. M. Bernard Kubicki (Kościół Starokatolicki Mariawitów)

 

procesjonalne zakończenie nabożeństwa

W nabożeństwie uczestniczyli także pastor Ryszard Zimon, pastor Jacek Olejniczak - duchowni Kościoła Ewangelicko -Metodystycznego oraz ks. Mirosław Karauda - pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Łodzi. Nieszpory prowadził ks. M. Stanisław Bankiewicz z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, odśpiewane przez Chór diecezjalny. Przybyli również przedstawiciele WSD oo Franciszkanów z Łodzi.

W tym roku Słowo Towarzystwa Biblijnego w Polsce na Ekumeniczne Święto Biblii przygotował Kościół Starokatolicki Mariawitów. (czytaj)

 

Prezentacja wydawnictwa Towarzystwa Biblijnego.

 


 maj 2004

Aktualności | Ekumenia