EUROPA DUCHA - Gniezno


-Świeckie organizacje kościelne próbują ożywić wysuszoną glebę Kościoła na zachodzie Europy.

Przywróćmy ducha Europie!

Z takim apelem zwrócili się do wszystkich ludzi dobrej woli, których łączy troska o przyszłość naszego kontynentu, chrześcijanie różnych wyznań, zgromadzeni na V Zjeździe Gnieźnieńskim. Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentowali w Gnieźnie bp M. Ludwik Jabłoński i ks. M. Grzegorz Dróżdż.

- Starodawna stolica Polski nie po raz pierwszy stała się miejscem takiego spotkania, ale po raz pierwszy Zjazd gnieźnieński miał tak ekumeniczny charakter. To właściwe miejsce, bo przecież patron Polski  św. Wojciech kanonizowany jeszcze w X w., czyli przed Wielką Schizmą, to także patron całej chrześcijańskiej Europy, tej wschodniej i zachodniej - mówi bp M. Ludwik Jabłoński.

- Najlepszym przejawem ekumenicznego charakteru Zjazdu była oczywiście Droga Krzyżowa, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Kościołów skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego. Zorganizowano ją w Gnieźnie po raz pierwszy, bo nie należy zapominać, że Ekumeniczna Droga Krzyżowa to właśnie łódzkie przedsięwzięcie, które w tym roku odbędzie się po raz piąty. W Gnieźnie w czasie tej drogi czuło się rzeczywiście ducha ekumenii. Każde z wyznań miało jedną Stację, prowadziło rozważanie, a na koniec przedstawiciele Kościołów pobłogosławili  tysiące wiernych zebranych przed katedrą. Polskie Radio wydało specjalną płytę z zapisem dźwiękowym Ekumenicznej Drogi Krzyżowej ulicami Gniezna.

- Sam Zjazd był zdominowany przez ludzi świeckich. To oni reprezentowali różne wspólnoty i dzieliły się swoimi doświadczeniami. Osoby te są dobrze wyedukowane, aktywne i świadome swoich celów, próbują ożywić życie Kościoła w państwach zachodniej Europy. O tożsamości Europy powinna decydować nie tylko polityka i ekonomia, ale także tradycja chrześcijańska. 

- Cały Zjazd przebiegał w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze i chociaż przez centrum konferencyjne przewijały się tłumy gości, warto chyba powiedzieć, że nasza delegacja została zauważona. Rozmawialiśmy z wieloma osobami, które interesowały się naszym Kościołem i jego działalnością. Informacji, kontaktów i wrażeń z udziału w Zjeździe jest oczywiście wiele, ale chciałbym jedynie wspomnieć wzruszające wystąpienie abpa Kościoła Rzymskokatolickiego w Moskwie Tadeusza Kondrusiewicza, który opowiadał o prześladowaniach, które spotykały duchownych i wiernych w byłym Związku Radzieckim. Dlatego też pragnę  przytoczyć fragment przyjętego  na zakończenie Zjazdu przesłania do Europejczyków: „ Europa ducha to Europa, która nie żyje dla siebie samej. Europa jest i ma pozostać domem otwartym dla wszystkich, gdzie w szczególny sposób chronione są osoby najsłabsze: niepełnosprawni, uchodźcy i imigranci. Europa to uniwersalność i otwarcie się na innych. Powinna być wzorem wolności, solidarności, sprawiedliwości, pokoju i pojednania...

(tb)

Ekumeniczna Droga Krzyżowa, Gniezno 12 marca 2004

Ekumeniczna Droga Krzyżowa ulicami Gniezna

Krzyż niesie bp Janusz Jagucki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dalej kard Józef Glemp z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. M Grzegorz Dróżdż z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Stacja V - rozważanie, bp M. Ludwik Jabłoński, fot. Marcin Woźniak

fot. Marcin Woźniak

 

Stacja V - Maryja i Jan pod krzyżem, bp M. Ludwik Jabłoński z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów czyta rozważanie  pobierz (mp3, 1.74 MB) 

 


 marzec 2004

powrót