Cegłów - koncert mariawickiego chóruKoncert mariawickiego chóru w Cegłowie

W Cegłowie od kilku miesięcy trwa cykl imprez kulturalnych sponsorowanych przez Narodowe Centrum Kultury przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Koncerty Sakralne Cegłów 2007”.

Współorganizatorami tego cyklu są: Wójt Gminy Cegłów- pan Krzysztof Miklaszewski, Proboszcz Parafii Mariawickiej w Cegłowie- kapł. Grzegorz Drożdż, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Cegłowie- ks. Grzegorz Kocięcki oraz Stowarzyszenie Rozwoju Kultury „Kulturalna Przystań". W cegłowskich kościołach, na przemian, co miesiąc odbywają się koncerty znanych wykonawców muzyki sakralnej. Wystąpili już m. in. chór prawosławny szkół teologicznych pod dyrekcją Włodzimierza Wołosiuka, znany organista Wiktor Łyjak, śpiewaczka operowa, sopranistka Małgorzata Urbaniak- Lehman oraz zdobywca nagrody fonograficznej „Fryderyk 2006"- Zespół Kameralny „Concerto Polacco". Z przyjemnością informujemy, że do wzięcia udziału w tym cyklu zaproszony został Chór Diecezji Śląsko- Łódzkiej „Mariawita". Występ chóru odbył się 24 czerwca 2007r. w koście parafii mariawickiej w Cegłowie. Recital ten zgromadził liczną publiczność. Rangę występu podniosła obecność Biskupa Naczelnego naszego Kościoła- biskupa M. Włodzimierza Jaworskiego a także współorganizatorów koncertu: Wójta Krzysztofa Miklaszewskiego, Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej ks. Grzegorza Kocięckiego oraz gospodarza tutejszej Parafii Mariawickiej kapł. Grzegorz Drożdża.

Koncert mariawickiego chóru w Cegłowie

Chór wykonał a capella 14 utworów o tematyce religijnej, specjalnie wybranych na ten koncert, m. in. „Pieśń pielgrzymów"- fragment z opery Giuseppe Verdiego, „Modlitwę"- autorstwa W. A. Mozarta oraz szereg innych mało znanych szerszej widowni utworów religijnych, w tym pieśni wybitnie mariawickie, jak hymn Mariawitów „Nie rzucim Dzieła" czy pieśń o Mateczce „Wołanie do Matki". O każdym utworze, przed jego wykonaniem opowiadał jeden z młodych chórzystów- Sylwester Kacprzak, przedstawiając historię pieśni i okoliczności jej powstania. Publiczność mile przyjęła występ chóru. Większość zgromadzonych to członkowie naszego Kościoła więc tym przyjemniej było chórzystom spotkać się z widzami i porozmawiać o odniesionych wrażeniach artystycznych.

W imieniu członków chóru dziękuję kapłanowi Grzegorzowi za wspaniałą inicjatywę organizacji takiego cyklu imprez oraz umożliwienie nam zaprezentowania dorobku chóru Mariawita, zapoznania uczestników z melodiami i pieśniami mariawickimi a jednocześnie przez to z historią mariawityzmu. Chór czuje się szczególnie zaszczycony możliwością koncertowania wśród tak znakomitych wykonawców jacy wcześniej występowali w Cegłowie w ramach prowadzonego cyklu.

Obecnie chór Diecezji Śląsko-Łódzkiej przygotowuje się do występu, który chyba będzie kolejnym dużym wyzwaniem po występie na festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" w 2005 r. Dnia 22 września 2007r. chór wystąpi przed publicznością francuską w naszym kościele w Paryżu. Z tej okazji chór przygotowuje specjalny repertuar z pieśniami w języku francuskim. Mamy nadzieją, że przybliżymy tamtejszym parafianom nasz Kościół i bardziej zacieśnimy więzy między Mariawitami.


Włodzimierz Grochocki grudzień 2007

powrót