Punkt Katechetyczny

Jasełka

Przy parafii przez cały czas istnieje Punkt Katechetyczny. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty, oddzielnie dla każdej grupy wiekowej, a najmłodsze dzieci przyjeżdżają w niedziele.

Przez kilka lat zajęcia prowadzone były w Szkole Podstawowej nr 158, a później także w Gimnazjum nr 33. Obecnie jednak ze względu na trudności w ułożeniu planu, dzieci uczęszczające do wyżej wymienionych szkół, objęte są nauką w punkcie przy parafii. Starsi uczniowie na lekcje przyjeżdżają sami, natomiast młodsze, pod opieką rodziców.

Należą się szczególne słowa podziękowania rodzicom za trud w dowożeniu dzieci z najodleglejszych zakątków miasta Łodzi, po to, aby ich pociechy były wychowywane w wierze mariawickiej.

Uczniowie na lekcjach katechezy zapoznają się z wydarzeniami ze Starego i Nowego Testamentu, z historią swojego Kościoła, parafii, poznają prawdy wiary, są przygotowywane do przyjmowania Sakramentów świętych. Ponadto w okresie świąt Bożego Narodzenia przygotowują przedstawienie dla parafian o historii narodzenia Pana Jezusa. Jednak najmilszą chwilą jest przybycie Mikołaja z prezentami dla wszystkich dzieci. Mikołaj z prezentami

Na lekcjach panuje miła i serdeczna atmosfera, uczestnicy chętnie dzielą się różnymi spostrzeżeniami ze swoich szkół i otrzymują odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Na zakończenie roku katechetycznego dzieci otrzymują zaświadczenia z oceną, która zgodnie  z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie organizowania lekcji religii, są wpisywane na świadectwa szkolne.

 

 

Orkiestra

 

Muzycy

Przy Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Łodzi działa orkiestra dęta. Początek jej powstania datuje się na lata 1909/1910 i od tamtej pory poza przerwą w latach 1939 - 1968 gra uświetniając wszystkie święta kościelne w swojej i w innych parafiach.

Od początku działalności w skład zespołu wchodzili parafianie, muzycy amatorzy, którzy poprzez zamiłowanie do muzyki biorą czynny udział w życiu Kościoła. W repertuarze orkiestry oprócz pieśni kościelnych wykonywanych podczas mszy i marszy charakterystycznych dla zespołów dętych można usłyszeć utwory takich kompozytorów jak: A. Mozart, J. Strauss, F. Mendelssohn, J. Verdi, G. Miller. 

Obecnie orkiestra składa się z 15 muzyków grających na: klarnetach, trąbkach, saxofonach, altach, tenorach, barytonie i tubie.

 

 

 

Chór

Chór Łódzki - zdjęcie z 1979r.

„Śpiewajcie Panu pieśń nową

Śpiewaj Panu wszystka ziemio”

(Ps 96, 1-2)

Chór parafii mariawickiej w Łodzi istnieje od 1906 roku. Z powodu braku zapisków kronikarskich nie znamy imion i nazwisk pierwszych śpiewaków chórowych z tamtych odległych lat.

Lata 20-ste i 30-ste minionego stulecia to etap rozwoju łódzkiego chóru. Obowiązki organisty pełnił p. Leon Rokicki. W większości chór zdominowany był przez głosy żeńskie, a wśród śpiewaczek należy wspomnieć: Leokadię Gocalek, Lucynę Goncerz oraz Dominikę Rutkowską.

Trudności wynikające z braku nut pokonywała p. L. Goncerz, która własnoręcznie przepisywała z nut pożyczonych z Płocka pieśni, kolędy ceremonie Wielkiego Tygodnia w układzie na chór 4-głosowy.

W latach 40-tych i 50-tych dołączyły kolejne żeńskie głosy (E. Kałuszka, M. Stolarczyk, W.Biegasik, M. Mirys, J. Nowak, B. Mospinek.)

Od jesieni 1956 roku chór zaczął prowadzić mgr Stanisław Jałosiński. Dzięki systematycznym próbom w rok później na Rezurekcji odśpiewano „Mszę Piotrowińską” Stanisława Moniuszki. W latach 1986-1997 organistką była p. Pelagia Jaworska. Od października 1997 roku obowiązki organisty pełni Henryk Kapusta.

Aktualnie chór czynnie bierze udział podczas odprawianych liturgii i jednocześnie pracuje nad swoim wykonywaniem pieśni podczas regularnie odbywających się spotkań. Połączenie śpiewu z akompaniamentem organów stwarza bez wątpienia charakterystyczny nastrój kościelny.

W kwietniu 2003 roku wziął udział w nagraniu pieśni kościelnych,  jako materiałów organizacyjnych Światowego Dnia Modlitwy w 2005 roku, które przygotuje tym razem Polska. (więcej na temat nagrania)

Utwory - do pobrania - pliki mp3

Bogarodzico (974kB)

pobierz

Ojcze z niebios (Modlitwa w Kościółku) - St. Moniuszko (882kB)

pobierz

Msza IV - Wstęp (1,07MB)

pobierzpowrót