Spotkanie Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy

-  5 maja 2009 r  -W dniu 5 maja 2009 r. o godz. 1600 w siedzibie PRE na ul. Willowej 1, odbyło się zebranie robocze KK ŚDM.

Osoby obecne:

1. Joanna Kamińska - Kościół Ewangelicko - Metodystyczny
2. Małgorzata Zielińska - Kościół Chrześcijan Baptystów
3. Katarzyna Sirocka - Kościół Greckokatolicki
4. Małgorzata Platajs - Kościół Ewangelicko - Reformowany
5. Walentyna Pyrzyńska - Kościół Prawosławny
6. Krystyna Lindenberg - Kościół Ewangelicko - Reformowany
7. Ewa Pawlas - Kościół Ewangelicko-Augsburski, repr. EFChE
8. Jadwiga Znajdek - Kościół Starokatolicki Mariawitów

Zebranie dotyczyło szeregu bieżących spraw m.in. omówienia nabożeństwa ŚDM z marca 2009 r. Podzielono się cennymi uwagami i wnioskami. Poinformowano, że w związku z liturgią SDM przygotowaną przez kobiety z Kamerunu, odbędą się warsztaty w Niemczech pt. „Niech wszystko co żyje chwali Pana”.

Rozpoczęto dyskusje nad programem tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Kobiet. Zamierza się przeprowadzić akcję towarzysząca konferencji tj. bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet w tzw. Mammobusie.

Przedstawiono tematy i terminy spotkań dla koordynatorek Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy. W Wilnie w ramach Spotkań krajów sąsiadujących z Morzem Bałtyckim panie będą dyskutowały na temat. „Czy twoja wiara ci pomogła? - Nasza religia - wyzwalająca czy uciskająca?”. Konferencja wrześniowa nosi temat : „Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo - struktura Rezolucji ONZ nr 1325” i odbędzie się w Sigtuna w Szwecji w dniach.

Pani Małgorzata Platajs - dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce zaprosiła do uczestniczenia w Warszawskim Ekumenicznym Święcie Biblii w dniu 16 maja 2009 r. odbywającego się pod hasłem „To co jest niemożliwe u ludzi jest możliwe u Boga” (Łk 18,27)

Zebranie zakończono wspólną dziękczynną modlitwą.

J. Znajdek

Galeria zdjęć:
 maj 2009

Ekumenia