Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet

Bratoszewice 2007


W dniach 16-18 listopada 2007r odbyła się Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet zorganizowana przez Komisję Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. Na miejsce spotkania po raz drugi panie zdecydowały się wybrać Bratoszewice a ściślej internat Zespołu Szkół Rolniczych, znajdujący się w zespole pałacowo-parkowym, dawnej siedzibie Rzewuskich. W konferencji uczestniczyły 22 panie z 9 kościołów.

Tematem konferencji były "Różne oblicza samotności". Całość wspaniale poprowadziła wiceprzewodnicząca komisji Kobiet PRE Pani doktor Aldona Karska. Przewodnicząca- Grażyna Zychowicz wykonała olbrzymią pracę przygotowawczą ale niestety ciężki stan zdrowia uniemożliwił jej bycie razem z nami. Myślę, że była obecna w naszych myślach i modlitwie.

Uczestniczki Konferencji Kobiet

Uczestniczki Konferencji Kobiet16.11.2007

Konferencję otworzyła pani Aldona Karska , modlitwą ks. Jędrzejczyka "Rodzina człowiecza", następnie powitała wszystkie delegatki i prelegentki.

Pierwszy wykład poprowadziła pani Teresa Melich, przewodnicząca Śląskiego Oddziału Psychologów Chrześcijańskich, na temat "Samotność duchowa". Samotność duchowa jest stanem, który nie jest izolacją. Samotność wewnętrzna jest darem łaski, samotność zewnętrzna sprzyja unikaniu grzechu. Pani psycholog-psychoterapeuta przedstawiła motywy poszukiwania samotności takie jak poszukiwanie odpoczynku, rozwój duchowy, ucieczka od rzeczywistości. Pokazała jakie doświadczenia towarzyszą samotności ducha tj. sprawdzian samoakceptacji, własnej mocy, poznanie przez medytację i kontemplację. Biblijne korzenie samotności odnaleźć można na pustyni. Tam mówi Bóg wprost do serca, tam można z pustymi rekami stanąć wprost przed Bogiem. W samotności dokonujemy wyboru czy świat czy Bóg. Pani Teresa Melich opowiedziała również o swojej pracy-psychologa chrześcijańskiego z ludźmi szukającymi pomocy w depresjach i nerwicach . Wskazała na rosnącą tendencję w/w chorób.

Następnie ważny wykład na temat profilaktyki w leczeniu chorób nowotworowych zaprezentowała prowadząca obrady Aldona Karska. Pani doktor wskazała na statystykę umieralności z powodu rak szyjki macicy : 5 osób dziennie. Ponadto, co roku rejestruje się 4 tysiące nowych zachorowań, z tego połowa kobiet umiera. Aldona wyjaśniała, jak ważne jest odpowiednio częste badanie ( w mojej grupie wiekowej raz w miesiącu) po to aby mieć szansę na walkę z chorobą. Bardzo ważne jest badanie dla córek gdy matka jest chora. Warto też korzystać z dostępnych szczepionek.


17.11.2007

Program sobotni rozpoczął pan Grzegorz Leśniewicz wykładem pt. "Samotność w odosobnieniu". Lektor, oficer w zakładzie karnym a jednocześnie doktorant teologii, przedstawił w sposób dogłębny i niezwykle interesujący tematykę samotności w miejscu nietypowym, w zakładzie karnym. Opowiedział o narodzinach systemu penitencjarnego w XVII w. Wówczas nawet w wiezieniu obowiązywał system stanowy a więc gdzie indziej umieszczano szlachtę i gdzie indziej chłopów. Pierwsze więzienia wyglądały tak: rotunda podzielona na małe pojedyncze celki gdzie dostępna była jedynie biblia. Rodziło to jednak schorzenia psychiczne. Następnie wykładowca przedstawił obecny stan więziennictwa na podstawie zakładu łódzkiego. Konkluzja wykładu była następująca: najdotkliwszą karą dla człowieka jest izolacja oraz brak bezpośredniego kontaktu z rodziną a także głód informacji. Najlepszą formą przełamywania samotności jest praca, zajęcie sportowe, hobby. Temat wywołał żywą dyskusję pań .

Następnie głos zabrała gospodyni terenu, pani dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Bratoszewicach mgr Magdalena Mackiewicz. Dokonała prezentacji multimedialnej szkoły i odpowiedziała na szereg pytań dotyczących pracy z młodzieżą

Natomiast pani mgr Alicja Król- Kamińska zajmująca się badaniem dziejów Bratoszewic przedstawiła swą żmudną acz pasjonującą drogę w poszukiwaniu informacji na temat swojej miejscowości. Bratoszewice to nazwa pochodząca od imienia Bratosz a pierwsze zapiski znajdujące się w księgach parafialnych pochodzą z 1729 r. Reszta w książce. Być może już niedługo.

Kolejny zaplanowany wykład na temat "Samotność dorosłego a samotność dziecka" zaprezentowała pani mgr Magdalena Lipiak - psycholog - psychoterapeuta (Ośrodek Metis). Samotność jest nieodłącznym aspektem ludzkiej egzystencji. Problem jest złożony i niejednoznaczny silnie uwewnętrzniony i często uchodzący uwadze innych. Samotność związana jest z generalnymi mechanizmami funkcjonowania człowieka. Pojawia się w wyniku niemożności zaspokajania potrzeb więzi emocjonalnych. Samotność jest najtrudniejsza dla dzieci i młodzieży. "Samotność u kresu istnienia i na jego początku jest nieco do siebie podobna w ciężarze nieproporcjonalnym do sił. Małe dziecko jest jeszcze za słabe, starzec jest już za słaby, by ją bez szwanku psychicznego unieść. Uszkodzenia mechanizmów emocjonalnych we wczesnych latach powodują, także w późniejszych okresach, zakłócenia w kontaktach międzyludzkich, zwłaszcza rodzinnych. To z kolei prowadzi do zaniku więzi, jeśli takowe istniały, i do całkowitego osamotnienia w wieku emerytalnym.. Istnieje cierpienie niektórych młodych ludzi daremnie usiłujących nawiązać kontakty emocjonalne z otoczeniem. Nie potrafią. Widzą wokół siebie, u innych, miłość, przyjaźń, wierność. Dla nich takie szczęście jest nieosiągalne. Są więc zgorzkniali, wycofani, agresywni, obrażający się o byle co. Im jest źle i z nimi jest źle..." M. Łopatkowa "Samotność dziecka"

Następnie odbyła się część sprawozdawcza konferencji.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia ŚDM w Seneca College Toronto przedstawiła pisząca artykuł Jadwiga Znajdek - (wiecej)

Sprawozdanie z Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy złożyła pani Ewa Pawlas. Omówiła projekt "Pielgrzymka Śladami Egeri 2005-2015" (informacje na stronie www.egeria-projekt.de). Zaprezentowała tematy poruszane na seminariach w Estonii i w Holandii, miedzy innymi sposoby zdobywanie funduszy na działalność Forum.

Przedstawiono sprawozdania z nabożeństw ŚDM w Łodzi, w Płocku i Warszawie. Przy okazji zaproszono na otwarte dla wszystkich nabożeństwa: na 23.11.07 w intencji poległych w Katyniu (p. Danuta Paszkowska - Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania Effatha ) oraz na nabożeństwo w intencji 11 tys. ofiar tragedii głodomoru narodu ukraińskiego na 25.11.07 do kościoła greckokatolickiego na ul. Miodową do Warszawy.

Następnie pochylono się nad liturgią nabożeństwa ŚDM na 2008 r.

Od lewej: Aldona Karska, Joanna Kamińska, Hanna Tranda

Od lewej: Aldona Karska, Joanna Kamińska, Hanna Tranda

"BOŻA MĄDROŚĆ OBDARZA NOWYM ZROZUMIENIEM"- to hasło zaproponowane przez kobiety z Gujany. Sprawozdanie z warsztatów tematycznych w Niemczech przedstawiła Hania Tranda prezentując się wdzięcznie w stroju ludowym Gujany o nazwie pendżan. Gujana to kraj o złożonych problemach społeczno-ekonomicznych, m.in. zagrożony jest wycinką drzew, niszczącą działalnością poszukiwaczy złota, analfabetyzmem. Jednocześnie jest to bardzo malowniczy przyrodniczo kraj, tu znajduje się największy pojedynczy wodospad świata Kaieteur (5 razy większy od Niagary).Potem odczytano liturgię i zapoznano się z pieśniami zaproponowanymi przez panie z Ameryki Południowej. Tłumaczenie, opracowanie muzyczne pieśni i akompaniament zapewniła p. Ewa Kononienko-Pawlas. Tłumaczenie liturgii Małgorzata Platajs, tłumaczenie przepisów kulinarnych z Gujany Anna Zychowicz. Można było nabyć oryginalne płyty z Gujany z utworami muzycznymi lub ze slajdami.

"Pełnią mądrości jest bojaźń Pana, ona bowiem napełnia swoimi owocami. Domy wiernych napełni wszystkim, czego zapragną, a spichlerze bogactwem swoich plonów. Wieńcem mądrości jest bojaźń Pana, ona przynosi pokój i uzdrowienie. Bóg ją ujrzał i zmierzył. Naukę i zdolność poznania wylał jak deszcz, wywyższył chwałę tych, którzy ja posiadają. Korzeniem mądrości jest bojaźń Pana, a jej gałęzie to długowieczność. (Księga Stracha 1,16-20) .

Ostatnim punktem programu sobotniego dnia był koncert chóru Diecezji Śląsko-Łódzkiej "Mariawita" z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. 25 osób wraz z dyrygentem dr Henrykiem Kapustą przybyło na tę specjalna chwilę aby uczynić ją jeszcze bardziej uroczystą. Chór rozpoczął modlitwą słowną- muzyczną "Osiem błogosławieństw" Pana Jezusa (Mt 5,1-10). Następnie wykonano a capella osiem pieśni, w tym ekumeniczne "Tak teraz jest czas", "Powołani w Chrystusie do jedności", prawosławną "Hieruwimskaja piesn", pieśń jęz.francuskim do "Świetlistej Maryi Dziewicy", "Nabucco"oraz "Zbawco prowadź", Bogurodzica" , "Prawdy nasienie". Chór poruszył serca uczestniczek, pojawiły się nawet łzy wzruszenia. Wspólnymi rozmowami i herbatką zakończył się miły wieczór.

Chór Diecezji śląsko- łódzkiej Mariawita

Chór Diecezji śląsko- łódzkiej Mariawita18.11.2007

W niedzielny poranek uczestniczki przybyły na godz.8.00 na nabożeństwo do kościoła starokatolickiego mariawitów do Dobrej. Wspólnie modliliśmy i przeżywaliśmy liturgię. Prosiliśmy Boga o zdrowie dla Grażyny Zychowicz. Po mszy św., proboszcz parafii ks. Szczepan Orzechowski, opowiedział krótko historię parafii. Następnie przećwiczyłyśmy liturgię ŚDM na 2008 r. Kazanie przygotowała Hania Tranda. Wyjaśniła, na przykładzie Marii i Marty, że Pan Jezus wskazuje postawę Marii jako godną do naśladowania , bo ważniejszą sprawą jest troska o duchowość od zabiegania o sprawy bytowe.

Na zakończenie podsumowano konferencję jako niezwykle bogatą, interesującą i zaledwie dotykającą tematu samotności. Każda z uczestniczek uznała, że została wzmocniona duchowo i zbliżona do sąsiadki z odmiennej tradycji. Podziękowań nie było końca.

Na obrady pań przybyła przedstawicielka lokalnych mediów, pani redaktor Elżbieta Wolan-Romanowicz. Artykuł o konferencji pt. "Jedność w modlitwie sposobem na samotność" pojawił się w dniu 22 listopada w "Wieściach z Głowna i Strykowa".


Jadwiga Znajdek  


 grudzień 2007

powrót