Dialog miedzy Kościołami

 

 Na życzenie episkopatu rzymskokatolickiego w Polsce powstała w roku 1998 Komisja Mieszana Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Celem komisji jest wzajemne poznanie się i ułożenie prawidłowych stosunków międzywyznaniowych.

 Współprzewodniczącymi są biskup Bronisław Dembowski - rzymskokatolicki oraz biskup M. Ludwik Jabłoński - mariawicki ordynariusz śląsko-łódzki. Obrady komisji odbywają się dwa razy w roku, naprzemian we Włocławku i w Łodzi. Ponadto w skład komisji wchodzi po dwóch teologów z każdej strony. ( M.P.) 

 

Więcej na temat Komisji http://www.mariawita.pl/htmls/ekumenia/komisja.html

 


10 spotkanie Komisji Łódź 2002

 

 


aktualizacja styczeń 2004

powrót