Bp M. Ludwik Jabłoński nowym przewodniczącym Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Łodzi.

11 października 2004 roku w kościele Ewangelicko-Augsburskiego p.w. św. Mateusza w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Obradom przewodniczył ks. bp Mieczysław Cieślar. Ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego, z funkcji przewodniczącego PRE w regionie ustąpił ks. rektor Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, który podziękował dotychczasowym członkom zarządu PRE w Łodzi za wspólną, ofiarną, ekumeniczną służbę przez ostatnich sześć 6 lat.

Na zebraniu dokonano jednocześnie wyboru nowego zarządu PRE w regionie. Nowym przewodniczącym został ks. bp M. Ludwik Jabłoński, ordynariusz śląsko-łódzki Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, proboszcz parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi. Wiceprzewodniczącym PRE w Łodzi został ks. Marcin Undas ze Zgierza, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, sekretarzem pastor Jacek Olejniczak z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z Pabianic, skarbnikiem ks. M. Bernard Kubicki, proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lipce.

(rj)październik 2004

powrót