Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych


Na cmentarzu przy ul. Wolskiej w Warszawie pożegnaliśmy w dniu 15 maja 2009 r. ś.p. Marię Skórę. Jej nagła śmierć, jakże bolesna dla kochającej rodziny, była zaskoczeniem dla wszystkich. Kapłan Karol Babi żegnając zmarłą siostrę, podkreślił jej miłość do Dzieła Wielkiego Miłosierdzia i Przenajświętszego Sakramentu, którego była wierną adoratorką.

Marysia Skóra była człowiekiem prawym, skromnym, uczynnym i wielkiego serca. Pozostawia po sobie szacunek i wspomnienie dobrego człowieka.

Bardzo ceniła i popierała ekumeniczne dążenia do jedności chrześcijan. Zawsze uczestniczyła w nabożeństwach organizowanych przez Polską Radę Ekumeniczną - nie tylko w naszym Kościele. Przez wiele lat należała do Komisji Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej, a w latach 1993-1996 była jej przewodniczącą. Swoją życzliwością i umiejętnością nawiązywania serdecznych kontaktów, zaskarbiła sobie przyjaźń i pamięć wszystkich pań, należących do różnych Kościołów chrześcijańskich, z którymi współpracowała w Komisji Kobiet PRE oraz Komitecie Światowego Dnia Modlitwy. Z głębokim żalem żegnamy dzisiaj zaangażowaną i serdeczną koleżankę.

„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają, albowiem odpoczywają od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi!”

PJ, JZ maj 2009

Ekumenia