Nabożeństwo dziękczynne PREW 2007 roku minęła 25. rocznica emitowania na antenie polskiego radia nabożeństw Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Z tej okazji 29 maja 2007 roku w kościele ewangelicko-metodystycznym pw. Dobrego Pasterza w Warszawie zostało odprawione nabożeństwo dziękczynne, w którym uczestniczył prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz oraz zwierzchnicy i przedstawiciele Kościołów członkowskich, a także pracownicy radia - inż. Jan Makowiecki i dyr. Krzysztof Górski oraz p.Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego. Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentowali Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski i kapł. M. Grzegorz Dróżdż. Obecna była też red. Pelagia Jaworska.

Nabożeństwo prowadzili duchowni Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego - zwierzchnik ks. dr Edward Puślecki i superintendent ks. Zbigniew Kamiński, przewodniczący Komisji Mediów PRE.

Modlitwy okolicznościowe czytali przedstawiciele poszczególnych Kościołów. Oto niektóre z nich:

Módlmy się za pracowników Polskiego Radia i ich rodziny, a w szczególności o tych, którzy pracują przy przygotowaniach, nagraniach i emisji audycji religijnych naszych Kościołów na antenie radiowej. Oby Bóg obdarzył ich zdrowiem i pokojem, by mieli satysfakcję i zadowolenie z tej służby, jaką czynią na rzecz naszych Kościołów.

Módlmy się za naszą Ojczyznę - rozdartą politycznymi sporami. Niebiański Ojcze, obdarz nasz kraj swoim pokojem. Spraw, byśmy wszyscy potrafili wznieść się ponad polityczne podziały służąc sobie nawzajem tymi wszystkimi talentami, którymi obdarowałeś nas w swej wielkiej miłości.

Po nabożeństwie, przy "szwedzkim stole" uczestnicy dzielili się wspomnieniami dotyczącymi organizowania pierwszych nabożeństw radiowych.


Początek lat 80. minionego stulecia przynosi Polsce wiele zmian. Na fali strajków robotniczych, do jakich dochodzi latem 1980 roku na Wybrzeżu i w innych regionach Polski, rodzi się społeczny ruch robotniczy "Solidarność". W sierpniu 1980 roku zostają podpisane tzw. Porozumienia Sierpniowe. Jeden z punktów tych porozumień mówi o swobodnym dostępie Kościoła Rzymskokatolickiego i innych Kościołów oraz związków wyznaniowych do środków masowego przekazu - radio, telewizja. (Pielgrzym Polski nr 1, 2007 r., str. 16)

Jeden z punktów Porozumienia Gdańskiego podpisanego 31 sierpnia 1980 r. między władzami państwowymi a strajkującymi robotnikami, gwarantuje związkom wyznaniowym w Polsce dostęp do radia. Już trzy tygodnie po podpisaniu tego porozumienia Kościół Rzymskokatolicki uzyskał zezwolenie na nadawanie w każdą niedzielę godzinnej Mszy św. (...). Natomiast inne Kościoły, mimo upływu roku od Porozumienia Gdańskiego, nie uzyskały jeszcze dostępu do radia. (...) Od 20 października 1980 r. istnieje wspólna międzywyznaniowa komisja przy Polskiej radzie Ekumenicznej, w które reprezentowanych jest osiem Kościołów, liczących około 650 tys. wiernych. W grudniu 1980 r. komisja spotkała się z odmową przeprowadzenia transmisji nabożeństwa wigilijnego. (Karol Karski, Mariawita 9-10/1981, str. 31)

Inauguracyjnym programem Kościołów zrzeszonych w PRE na antenie Polskiego Radia było nabożeństwo ekumeniczne nagrane w kaplicy metodystycznej w Warszawie (...), które zostało wyemitowane w polskim radiu 24 stycznia 1982 r. (Pielgrzym Polski nr 1, 2007 r., str. 16)

Pierwsze nabożeństwo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z kazaniem Biskupa Naczelnego M. Tymoteusza Kowalskiego zostało nadane 21 marca 1982 r. o godz. 18:15 w Programie II Polskiego Radia.

Pelagia JAWORSKA

   


 grudzień 2007

powrót