Obrady Zgromadzenia Ogólnego
Polskiej Rady Ekumenicznej11 grudnia 2006r. w Warszawie Radości, w ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów obradowało Zgromadzenie Ogólne - wyborcze - Polskiej Rady Ekumenicznej. Zgromadzenie zostało poprzedzone nabożeństwem i uroczystą sesją z okazji 60-lecia istnienia Rady. Nabożeństwu przewodniczyli : ks. bp Włodzimierz Maria Jaworski, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wraz z Andrzejem Sewerynem, Prezbiterem Kościoła Chrześcijan Baptystów, kazanie wygłosił ks. superintendent Adam Kuczma z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznyego, były Prezes Rady.

Na sesji upamiętniającej 60-lecie powstania Polskiej Rady Ekumenicznej, referat o powstaniu i początkach działalności Rady wygłosił prof. dr hab. Karol Karski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W nabożeństwie i sesji ekumenicznej uczestniczyli zgromadzeni goście, a wśród nich przedstawiciele Episkopatu Polski: ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski i ks. bp Tadeusz Pikus, Przewodniczący Rady Episkopatu ds Ekumenizmu.

W obradach Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyły delegacje Kościołów członkowskich, byli Prezesi Rady. Zgromadzenie Ogólne otworzył Prezes arcybiskup Jeremiasz. Delegaci Kościołów członkowskich Rady wysłuchali sprawozdania Prezesa Rady, arbpa Jeremiasza za ostatnią, pięcioletnią kadencję.Arcybiskup Jeremiasz poinformował m.in., że działalność Rady prowadzona była zarówno na szczeblu centralnym w Warszawie jak i w 15 Oddziałach Regionalnych, których zadaniem było między innymi propagowanie i umacnianie idei ekumenizmu, tworzenie klimatu do wspólnej działalności tak w sferze duchowej jak i socjalnej.

Prezes Rady pozytywnie ocenił prowadzony dialog z Konferencją Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce oraz podkreślił coraz lepszą, otwartą atmosferę prowadzenia wzajemnych rozmów z Radą Episkopatu ds. Ekumenizmu.
Prezes Rady w sprawozdaniu sporo miejsca poświęcił międzynarodowym kontaktom ekumenicznym. Rada od wielu lat pozostaje w dialogu z Kościołami chrześcijańskimi Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Dialog ten prowadzony jest w duchu integracji europejskiej, za którą się opowiada.

Zgromadzenie Ogólne dokonało wyboru Zarządu Rady na kolejną, pięcioletnią kadencję. Na stanowisko Prezesa wybrano ponownie arcybiskupa Jermiasza z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; wiceprezesami zostali: ks. bp Janusz Jagucki - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. bp Włodzimierz Maria Jaworski - zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Na sekretarza Rady wybrano ks. bp dr Edwarda Puśleckiego - zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, skarbnikiem został ks. bp Marek Izdebski - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Arcybiskup Jeremiasz w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym jest ordynariuszem Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz profesorem Chrześcijańskiej Akademii teologicznej w Warszawie. Ponowny wybór arcybiskupa Jeremiasza na to zaszczytne stanowisko jest wyrazem uznania dla jego dotychczasowej pracy na stanowisku Prezesa oraz dowodem na zaangażowanie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w ruch ekumeniczny w Polsce i na świecie.

Do Polskiej Rady Ekumenicznej należy siedem Kościołów: Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów. 


Warszawa Radość, 11 grudnia 2006


 

Prezesowi PRE oraz wszystkim członkom Zarządu gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa. Pragniemy poinformować, że obradom przewodniczył bp Ludwik Jabłoński z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ordynariusz diecezji.


grudzień 2006

Aktualności | Ekumenia