"A Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas" (J 1,14)

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy - Przekład Ekumeniczny

Okładka Podpisy Zwierzchników Kościołów [powiększ 65kB]

Dnia 26 września 2001 r w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko - Praskiej w Warszawie odbyła się oficjalna prezentacja ekumenicznego przekładu.

 

Przedstawiciele Kościołów podczas uroczystej prezentacji ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu i Psalmów. 

 

Od lewej: Prezbiter Naczelny W. Andrzej Bajeński - Kościół Zborów Chrystusowych, Prezbiter Andrzej Seweryn - Kościół Chrześcijan Baptystów, Biskup Naczelny Włodzimierz Jaworski - Kościół Starokatolicki Mariawitów, Biskup Janusz Jagucki - Kościół Ewangelicko-Augsburski, Nuncjusz Papieski Arcybiskup Józef Kowalczyk - Kościół Rzymskokatolicki, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp - Kościół Rzymskokatolicki, Arcybiskup Jeremiasz - Kościół Prawosławny, Biskup Edward Puślecki - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Biskup Mieczysław Czajko - Kościół Zielonoświątkowy, Ksiądz Przewodniczący Władysław Polok - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

 

Zebrani goście podczas prezentacji Nowego Testamentu oraz Psalmów.

Od prawej: Bp Michał Warczyński, Bp Ryszard Bogusz - Kościół Ewangelicko-Augsburski, Bp M. Ludwik Jabłoński - Kościół Starokatolicki Mariawitów.

więcej materiału - Towarzystwo Biblijne

 

powrót