Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - 2004


Mój pokój wam daję (J 14,27). Jest to hasło tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia). Tydzień Modlitw organizowany jest przez Kościoły należące do Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki.

W parafii mariawickiej w Łodzi nabożeństwo z tej okazji odbyło się 21 stycznia, o godz. 18.00. Uroczystą Mszę św. odprawił bp M. Ludwik Jabłoński. Homilie wygłosił Przewodniczący oddziału łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni z Kościołów; Rzymskokatolickiego, Polskokatolickiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Chrześcijan-Baptystów oraz duchowni z innych parafii mariawickich. Byli też alumni z Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów z Łodzi wraz z Rektorem.

Podczas liturgii śpiewał Chór Diecezji Śląsko - Łódzkiej, grała orkiestra parafialna. Przebieg nabożeństwa ekumenicznego relacjonowały lokalne media. W naszym kościele przy Franciszkańskiej 27 pojawiły się ekipy reporterskie TVP3- Łódź i Radia Plus.

Po  nabożeństwie w refektarzu odbyła się agapa, podczas której poruszano problemy dotyczące współczesnego ekumenizmu. W czasie spotkania bp M. Ludwik wręczył przedstawicielom reprezentującym inne Kościoły, jedną z najnowszych publikacji Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zatytułowaną Teologia Miłosierdzia Bożego - Materiały z sympozjów ekumenicznych w Łodzi w latach 1991, 1992 i 1994.


 

 

 

Nabożeństwo w roku 2003  (zobacz)


styczeń 2003

Aktualności | Ekumenia