Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - 2005


Chrystus jedynym fundamentem Kościoła (1 Kor 3,1-23)

19 stycznia 2005 r. kościół parafialny przy ul. Franciszkańskiej 27 w Łodzi przed godziną 18-tą wypełnia się wiernymi. Za chwilę odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne. Które to już nabożeństwo tutaj w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan? To już osobliwa tradycja i swoiste święto. Okazja do zaproszenia braci - chrześcijan, łodzian innych wyznań, do swojej świątyni.


W nabożeństwie wzięło udział kilkunastu księży, między innymi (od lewej) ks. Stanisław Muchewicz (Kościół Polskokatolicki), ks. Adam Kleszczyński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), ks. Andrzej Dąbrowski - Kanclerz Kurii i ks. Marcin Czajkowski  (Kościół Rzymskokatolicki)

Obecny był również wiceprzewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej w Łodzi - ks. Marcin Undas ze Zgierza, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

 

Od lewej: ks. Michał Kühn (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Stefan Moczkowski (Kościół Polskokatolicki), ks. M. Robert Żaglewski (Kościół Starokatolicki Mariawitów), ks. Ryszard Zimoń (Kościół Ewnagelicko-Metodystyczny), ks. M. Bernard Kubicki (Kościół Starokatolicki Mariawitów)

 

 

Kapłan Szczepan Orzechowski z parafii mariawickiej w Dobrej czyta Lekcję mszalną.


 

 

Kazanie wygłasza ks. Stanisław Muchewicz z Kościoła Polskokatolickiego. Mówił o Ziemi Świętej i o tym jak należy rozumieć słowa Ewangelii św. z przypowieści o siewcy.

 

Chór Diecezji śląsko- łódzkiej. Chórzyści zaśpiewali wiele pięknych kolęd, a także pieśń o pojednaniu chrześcijan. Oprócz chóru nabożeństwo wzbogaciła muzycznie orkiestra dęta. 


 

Do stołu pańskiego przystąpiło wielu wiernych. Komunii świętej udzielają kapłani  M. Franciszek Kubik i M. Stanisław Bankiewicz.

 

W trakcie takiego ekumenicznego spotkania nie można było zapomnieć o pokrzywdzonych i potrzebujących.  Kapłan M. Bernard  Kubicki (skarbnik oddziału łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej) zbiera kolektę przeznaczoną na rzecz ofiar tsunami w Azji.

 

 

”Niech także poza Tygodniem Modlitw idea jedności chrześcijan będzie żywa i wcielana w życie, a ze słownika języka polskich chrześcijan znikną słowa: lekceważenia, pogardy i poniżenia” - powiedział na zakończenie nabożeństwa ordynariusz Diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp M. Ludwik Jabłoński, przewodniczący oddziału łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej.


styczeń 2005

Aktualności | Ekumenia