Mateczka - praca wykonana w technice gry mulimedialnej

Rys. Adam Błaszczyk, kl. II gimnazjum