Działalność Katechetyczna


Przy parafii przez cały czas istnieje Punkt Katechetyczny, w którym w soboty i w niedziele odbywają się lekcje religii

Przez kilka lat zajęcia prowadzone były w Szkole Podstawowej nr 158, a później także w Gimnazjum nr 33. Obecnie jednak ze względu na trudności w ułożeniu planu, dzieci uczęszczające do wyżej wymienionych szkół, objęte są nauką w punkcie przy parafii. Starsi uczniowie na lekcje przyjeżdżają sami, natomiast młodsze, pod opieką rodziców.

Uczniowie na lekcjach katechezy zapoznają się z wydarzeniami ze Starego i Nowego Testamentu, z historią swojego Kościoła, parafii, poznają prawdy wiary, są przygotowywane do przyjmowania Sakramentów świętych. Na lekcjach panuje miła i serdeczna atmosfera, uczestnicy chętnie dzielą się różnymi spostrzeżeniami ze swoich szkół i otrzymują odpowiedzi na nurtujące je pytania. W okresie Świąt Bożego Narodzenia dzieci i młodzież przygotowują przedstawienie dla parafian o historii narodzenia Pana Jezusa. Jednak najmilszą chwilą jest przybycie Mikołaja z prezentami dla wszystkich dzieci.

Na zakończenie roku katechetycznego dzieci otrzymują zaświadczenia z oceną, która zgodnie  z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie organizowania lekcji religii, są wpisywane na świadectwa szkolne.

Należą się szczególne słowa podziękowania rodzicom za trud w dowożeniu dzieci z najodleglejszych zakątków miasta Łodzi, po to, aby ich pociechy były wychowywane w wierze mariawickiej.