Historia

 

Historia parafii św. Franciszka z Asyżu nawiązuje do genezy Kościoła mariawitów na teranie miasta Łodzi. Obecnie znajduje się tylko jedna parafia przy ul. Franciszkańskiej 27. Jednak na początku mariawityzmu były trzy placówki. Trudno przedstawić szczegółowe etapy działalności mariawitów. Zamieszczony zarys historyczny, wzbogacony archiwalnymi ilustracjami, jest obiektywnym przedstawieniem dróg rozwoju parafii i mamy nadzieję, że będzie stanowił podstawę do różnych opracowań. Poniższy materiał powinien uświadomić oraz zapoznać osoby interesujące się wyznaniami miasta o rzeczywistej historii mariawitów w Łodzi, a także zwrócić uwagę na istnienie i działalność innych wyznań. 

O kościołach mariawickich w Łodzi również na stronie Urzędu Miasta Łodzi (więcej) 

100 lat łódzkiej parafii i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (więcej)


 


Historia parafii łódzkich - kalendarium

05.05.1906

Poświęcenie kaplicy przy ul Widzewskiej 7 (obecna Kilińskiego 7).

 

12.06.1906

Poświęcenie kaplicy przy ul. Franciszkańskiej 27.

 

07.09.1906

Poświęcenie fundamentów kościoła przy ul. Franciszkańskiej 27. Projekt świątyni - Franciszek Chełmiński.

 

01.12.1906

Poświęcenie kościoła, początki chóru, powstanie drukarni, pierwsze pogrzeby na cmentarzu. Informacje o cmentarzu

Kościół początkowo bez wieży, zdj. arch. [powiększ 37kB] Ołtarz, zdj. arch. [powiększ 39kB]

 

03.03.1907

Początek działalności wydawniczej Kościoła - drukarnia Franciszkańska 27.

Fragment drukarni [powiększ 34kB] Pracownicy drukarni [powiększ 31kB]

1907

W Redakcji „Mariawity” rozpoczyna pracę ks. Leon M. Andrzej Gołębiowski - od 1909 r. proboszcz parafii, od 1910 - Biskup Diecezji śląsko-łódzkiej.

 

1908

 01.12. Poświęcenie kościoła p.w. Przenajświętszego Sakramentu przy ul. Podleśnej 22 (obecnie Skłodowskiej 22).

Zorganizowanie ochronki dla dzieci i szkoły elitarnej

Kościół przy ul. Podleśnej, po nabożeństwie [powiększ 28kB] Wnętrze kościoła zdj. arch. [powiększ 39kB] Kościół przy ul. Podleśnej [powiększ 26kB]

 

18.04.1909

Poświęcenie kościoła przy ul. Nawrot 104.

Budowa kościoła przy ul. Nawrot, zaj.arch. [powiększ 38kB]

 

1909

Początek funkcjonowania przedszkola przy ul. Franciszkańskiej 27.

 

1910

Ukończenie budowy wieży kościoła przy ul. Franciszkańskiej, założenie orkiestry parafialnej, oddanie do użytku domów parafialnych przy ul. Franciszkańskiej 27 i 29.

Budynek przy ul. Franciszkańskiej 29 Budowa wieży kościelnej Wizyta księży starokatolickich z Holandii Początki orkiestry parafialnej

 

1913

Odstąpienie od mariawityzmu ks. E. Marksa i przekazanie 2 kościołów parafii rzymskokatolickiej p.w. Krzyża św. (wg prawa był on właścicielem tego mienia, ponieważ przez pierwsze lata parafie nie posiadały osobowości prawnej).

 

1914–1940

Prowadzenie przy parafii taniej kuchni dla biednych.

Tania kuchnia dziennie wydawała 1500 obiadów, w tym 250 bezpłatnych. Obiady i śniadania otrzymywało 150 dzieci, w tym 1/3 bezpłatnie. Piekarnia wypiekała codziennie chleb z czterech worków mąki (200kg).

 

1916

Początek wytwórni wód gazowanych oraz pracowni kołder.

Etykiety oranżady [powiększ 17kB] Szyld o wytwórni kołder [powiększ 37kB]

 

1918

Wznowienie działalności przedszkola oraz powstanie 7 klasowej Szkoły Powszechnej, Internatu dla biednych dzieci, przytułku dla starców i żłobka dla porzuconych niemowląt oraz ochronki. Instytucje te prowadziły Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Mariawitek. Pierwszą Przełożoną filialnego Domu Zgromadzenia Sióstr Mariawitek była s. M. Izabela Barszczewska.

Przedszkole przy Franciszkańskiej [powiększ 22kB] Internat [powieksz 25kB] Ochronka [powiększ 24kB]

Szkoła ul. Podleśna [powiększ 24kB] Sale zajęć-pracownie [powiększ 27kB]

23.05.1926

Prymicja ks. Stanisława M. Andrzeja Jałosińskiego, wyświęconego przez biskupa Leona M. Andrzeja Gołębiowskiego.

 

18.01.1930

Odebranie mariawitom kościołów i domów parafialnych przy ul. Nawrot 104 oraz ul. Skłodowskiej 22.

Budynek parafialny przy ul. Nawrot 104 

 

1933

Powstanie przy parafii Związku Młodzieży Mariawickiej – „Templariusze”. Jego organizatorem był ks. bp Klemens M. Filip Feldman. Śmierć bp. A. M. Gołębiowskiego.

 

1933-1945

Proboszczem parafii i biskupem łódzkim był bp Janusz M. Szymon Bucholc.

 

listopad 1939

Władze okupacyjne zamkneły szkołę i przedszkole. Dzieci pochodzenia żydowskiego zostały oddane do żydowskich zakładów wychowawczych.

 

kwiecień 1940

Wysiedlenie duchownych i sióstr zakonnych z powodu przeznaczenia terenu na getto żydowskie - przeniesienie osób mieszkających przy parafii na ul. Południową 66 i Magistracką 6. Przez rok przy ul. Południowej w okresie okupacji funkcjonowała kaplica oraz żłobek, a przy ul. Magistrackiej przytułek dla starców.

 

1941-1945

Nabożeństwa odbywały się przy ul. Podleśnej 22.

 

1942

Likwidacja przez Niemców przytułku dla starców prowadzonych przez Siostry.

 

1945

Nabożeństwo wielkanocne w zniszczonym kościele przy ul. Franciszkańskiej. Organizatorem odbudowy kościoła był ks. Stanisław M. Andrzej Jałosiński, późniejszy biskup i siostra M. Matylda Poznańska, Wikaria Generalna Zgromadzenia Sióstr.

 

1946

Założono podłogę, balustradę przy prezbiterium oraz zakupiono instrumenty dla orkiestry parafialnej.

 

1947

Zakupienie w Płocku dzwonu ważącego 400 kg. wykonanego przez firmę ludwisarską Kruszewskich z Węgrowa.

 

10.10.1948

Poświęcenie II dzwonu o imieniu Maria Alfons przez Biskupa Naczelnego M. Jakuba Próchniewskiego.

 

1948-1949

Wyposażanie kościoła w ławki, figury i brakujące szaty liturgiczne.

 

1951-1953

Remont dachu, malowanie.

 

04.10.1955

Konsekracja ks. Stanisława M. Andrzeja Jałosińskiego na Biskupa Diecezji śląsko-łódzkiej.

Procesja Bożego Ciała 1950 [powiększ 24kB]

 

02.08.1960

Poświęcenie 10-cio głosowych organów pneumatycznych.

 

1968

Wymiana sklepienia nad prezbiterium.

 

1973–1974

Generalny remont kościoła – wywołanie naw, wymiana sklepień.

Wymiana stropów wraz z wywołaniami naw [powiększ 30kB]

 

1983

Proboszczem i biskupem diecezjalnym został ks. bp Zdzisław M. Włodzimierz Jaworski.

 

1991

I Sympozjum ekumeniczne z okazji 100-lecia Objawień Dzieła Wielkiego Miłosierdzia.

Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy parafii.

 

1992

II Sympozjum ekumeniczne z okazji 100-lecia Objawień.

 

1993

Malowanie kościoła, niwelacja oraz odwodnienie terenu wokół kościoła, zabezpieczenie ścian fundamentowych.

 

1994

III Sympozjum ekumeniczne z okazji 100-lecia Objawień. 

Prace remontowe w budynku – wymiana części stropów.

 

1997

Ułożenie kostki granitowej na placu kościelnym.

Odnowiona aleja [powiększ 19kB] Widok od strony kościoła [powiększ 48kB]

 

1997

Proboszczem i biskupem diecezji zostaje ks. bp Michał M. Ludwik Jabłoński.

 

1998

Wymiana ogrodzenia posesji parafialnej.

Fragment ogrodzenia posesji [powiększ 24kB]

 

1999

Odnowienie elewacji kościoła.

Prace renowacyjne [powiększ 24kB]  Odnowiona elewacja [powiększ 26kB]

 

2000

Konserwacja i remont organów.

Piszczałki organowe [powiększ 23kB]  Fragment organów [powiększ 29kB]

 

2000–2001

Odnowienie elewacji budynku przy ul. Franciszkańskiej 29.

Odnowiona elewacjia [powiększ 26kB] Odnowiona elewacjia [pwieksz 31kB]

2001

Wymiana części okien oraz drzwi zewnętrznych w obydwu budynkach parafialnych.

2002

Wymiana kolejnych okien, powstanie FDIM-Łódź, uruchomienie oficjalnej parafialnej www, instalacja systemu alarmowego.

 

2003

Wymiana części stropów - Franciszkańska 27, okien, odnowienie zakrystii i kaplicy, Franciszkańska 29 - wykonanie izolacji ściany budynku i wybudowanie części nowego ogrodzenia.

Remont Remont

 

2004

Wykonanie posadzki w sali katechetycznej, zakończenie budowy ogrodzenia - Franciszkańska 29, poświęcenie krzyża na cmentarzu parafialnym - (więcej)

 

2005

Generalny remont w budynku Franciszkańska 27 - wymiana części stropów i wszystkich instalacji.

Remont Remont 2005 [powiększ]Remont 2005 [powiększ]

 

2006

Renowacja podłogi i ławek w kościele, odnowienie konfesji, Sympozjum z okazji 100-lecia Kościoła  - (więcej), nowa instalacja radiofonizacyjna, modernizacja węzła cieplnego w budynku Franciszkańska 27, wymiana części ogrodzenia cmentarza

 Renowacja konfesji [powiększ]Renowacja konfesji [powiększ]

 

 

 Więcej informacji z bieżących wydarzeń w zakładce „Z życia Kościoła” -  zapraszamy


   listopad 2002, aktualizacja wrzesień 2006

powrót