Od Redakcji

 

  W związku z kościelnymi zmianami personalnymi w naszych parafiach w Płocku i Łodzi, zmieniły się też osoby prowadzące tam strony internetowe.

  Oficjalna strona Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP www.mariawita.pl w Płocku powstała w 2003 r. pod patronatem Biskupa Naczelnego M. Włodzimierza Jaworskiego, a utworzeniem jej i prowadzeniem do sierpnia 2007 r. zajmowały się redaktorki pisma ,,Mariawita" Pelagia Jaworska i Alina Boczkowska. Pierwszym webmasterem był Jacek Kalwas, a następnie materiały wprowadzał Paweł Chiszberg. Dalszym prowadzeniem tej strony zajmują się osoby, którym obecny Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński powierzył tę funkcję.

  Strona Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów p.w. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi www.mariawita.lodz.pl utworzona została wcześniej (2002 r.), kiedy stanowisko proboszcza i Biskupa Diecezji śląsko-łódzkiej piastował Bp M. Ludwik Jabłoński. Prowadził ją do września 2007 r. Remigiusz Jabłoński ze swoimi współpracownikami.

  Obie strony zawierają foldery stałe, informujące o historii i działalności Kościoła mariawickiego, zasadach wiary, życiu i posłannictwie św. Marii Franciszki Kozłowskiej itp., które nie powinny być zmieniane ze względu na poszanowanie koncepcji i pracy ich twórców.

  Podejmując obowiązek prowadzenia redakcji łódzkiej strony internetowej pragnę zaprosić do współpracy osoby chętne do przygotowywania stosownych do opublikowania materiałów. Zamieszczać będziemy przede wszystkim informacje o Diecezji śląsko-łódzkiej, ale nie tylko, wydarzenia ogólnokościelne znajdą się również w rubryce Z życia Kościoła . W trosce o rozwijanie i pogłębianie duchowości chrześcijańskiej i mariawickiej wprowadzamy rozdział Homilie, kazania i artykuły o treści religijnej.

  Mając błogosławieństwo i zapewnioną pomoc - programową i merytoryczną - Biskupa Diecezji śląsko-łódzkiej M. Włodzimierza Jaworskiego oraz ciesząc się z pozyskania młodego webmastera - Katarzyny Znajdek - ufam, że uda mi się kontynuowanie internetowego dzieła niosącego rzetelne informacje.


  Łódź, 30 XI 2007 r.             Pelagia Jaworska   


strona główna