2 sierpnia - 124 rocznica (1893 - 2017)
Objawień św. Marii Franciszki Kozłowskiej

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
oraz 103 rocznica poświęcenia Katedry Mariawickiej w Płocku

* * * * * *     

Pokój tobie duszo,
Pokój wszystkiej nędzy twojej,
Pokój słowom twoim,
Pokój wszystkim sprawom twoim,
Pokój miejscom w których przebywać będziesz,
Pokój wszystkim z któremi obcować będziesz i słuchać cię będą,
Pokój i Miłosierdzie tym, za któremi błagać będziesz,
Pokój całej ziemi, jeśli przyjmie Miłosierdzie.

(fragment z Dzieła Wielkiego Miłosierdzia)